امور نمایندگان

[vc_row][vc_column][ult_hotspot main_img=”id^414|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/Untitled-2.jpg|caption^null|alt^null|title^Untitled-2|description^null” main_img_size=”main_img_custom” main_img_width=”600″][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^432|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/ccc.png|caption^null|alt^null|title^ccc|description^null” img_width=”33″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”” tooltip_position=”right” tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”18.334082733812952,53.34448160535117″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:8px;|border-color:#e8e8e8;”]دفتر مرکزی گرگان : گرگان – گلشهر ۱۷

۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۱ – ۰۱۷۳۲۵۴۸۲۲۷ – ۰۱۷۳۲۵۵۳۳۸۵


دفتر شعبه اول:گرگان -دخانیات دوم- دبستان رشدیه

۰۹۱۱۳۷۵۰۲۳۵

نمایندگی آقای همدانی


[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”22.58599370503597,41.30434782608695″]

آدرس: خیابان امام رضا- جنب اداره پست

تلفن تماس: ۰۹۱۱۸۲۲۲۲۶۲ – ۴۳۲۹۴۲۹۱

به نمایندگی خانم قاسمی

[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”27.46383363471971,36.806722689075634″]

دفتر مرکزی تهران

[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”22.58599370503597,41.30434782608695″]

آدرس: خیابان امام رضا- جنب اداره پست

تلفن تماس: ۰۹۱۱۸۲۲۲۲۶۲ – ۴۳۲۹۴۲۹۱

به نمایندگی خانم قاسمی

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_hotspot main_img=”id^451|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/Untitled-3.jpg|caption^null|alt^null|title^Untitled-3|description^null” main_img_size=”main_img_custom” main_img_width=”600″][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^432|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/ccc.png|caption^null|alt^null|title^ccc|description^null” img_width=”33″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”610″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”64.72916666666667,58.36120401337793″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:8px;|border-color:#e8e8e8;”]

دفتر مرکزی : گرگان – گلشهر ۱۷

۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۱ – ۰۱۷۳۲۵۴۸۲۲۷ – ۰۱۷۳۲۵۵۳۳۸۵


دفتر شعبه اول:گرگان -دخانیات دوم- دبستان رشدیه

۰۹۱۱۳۷۵۰۲۳۵

نمایندگی آقای همدانی


[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”83.55208333333334,21.070234113712374″]

آمل :

آدرس: خیابان امام رضا- جنب اداره پست

تلفن تماس: ۰۹۱۱۸۲۲۲۲۶۲ – ۴۳۲۹۴۲۹۱

به نمایندگی خانم قاسمی

[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”42.625,68.06020066889631″]

گنبد کاووس

آدرس: خیابان طالقانی شرقی- روبروی آموزش و پرورش

تلفن تماس: ۰۹۱۱۹۶۸۳۲۰۰

به نمایندگی خانم بادپا

[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”55.661458333333336,52.675585284280935″]

بندر ترکمن

آدرس: خیابان آزادی- آزادی هفده- انتهای کوچه

تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۷۱۸۴۷۷

به نمایندگی آقای حسن مطلق

[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon_type=”custom” icon_img=”id^447|url^http://kanoonbamdad.ir/wp-content/uploads/gps.png|caption^null|alt^null|title^gps|description^null” img_width=”27″ tooltip_continuous_animation=”glow” hotspot_position=”54.901041666666664,64.21404682274247″]

خان ببین

آدرس : خیابان امام- امام ۲۱- نبش کوچه دوم

تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۷۶۸۳۴۲

به نمایندگی آقای برزمینی

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot][/vc_column][/vc_row]

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما