متعادل بودن حجم برنامه در کانون ریاضی بامداد

متعادل بودن حجم برنامه در کانون ریاضی بامداد
متعادل بودن حجم برنامه و دفعات تکرار

بیشتر امتحان های کانون ریاضی بامداد پیشرفت های زیادی دارند بنابراین حجم برنامه ها در کانون ریاضی معمولا هر چندهفته صورت می پذیرد به این صورت که بیشتر مطالعات در مدارس دانش آموزان صورت می گیرد.
بامداد در فاصله ی هر دو هفته متعادل تنظیم شده است به گونه‌ای که بیشتر حجم برنامه را دانش آموزان در مدرسه مطالعه کرده اند . تعداد آزمون های جامع و جمع بندی معین و محدود و در زمان های برگزار می شود که یا قبل و بعد از امتحانات مدارس باشد یا این که دانش آموزان وقت آزاد بیشتری برای مطالعه داشته باشند . وقتی حجم آزمون‌ها منطقی باشد و امکان جبران در فرصت‌های متعدد لحاظ شود، بی‌شک هر دانش‌آموزی می‌تواند با اعتماد به خود، برنامه‌ای منطقی و قابل‌اجرا برای خود تدوین کند. البته به این نکته هم توجه داشته باشید که به هر حال درس خواندن کار ساده ای نیست و باید برای رسیدن به هدف تلاش کرد اما متعادل بودن حجم برنامه تا حد امکان از دشواری کار می کاهد و دانش آموزان در هفته های مختلف برای مطالعه شان دچار افراط و تفریط نمی شوند

تعداد دفعات تکرار هر مبحث در کانون ریاضی بامداد
در کانون ریاضی بامداد هردانش آموز بهتر است اشکالات و مباحث خود را برای چندین بار تکرارو تمرین کند و در برنامه ی روزانه خود قرار دهد در این صورت هردانش آموز پس از پایان فصل هر دوره ی خود می تواند اشکالات خود را بفهمد و برای رفع آنها تلاش کند و گاهی اوقات می توان در کانون ریاضی بامداد از دبیران خود نیز سوالاتتان را بپرسید.
نداشتن غیبت در کانون ریاضی بامداد
در کانون ریاضی گرگان برای رسیدن به آرزوها و اهدافتان باید خط قرمزهایی را برای خود داشته باشید به طور مثال هرگز غیبت کنید و برنامه منظم و پیوسته ای را دنبال کنید زیرا در این صورت برایتان یک عادت شده و باعث فراموشیتان نخواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما