زبان در کنکور کانون زبان گرگان دارای سه بخش مهم است

زبان در کنکور کانون زبان گرگان دارای سه بخش مهم است
بخش واژگان در کانون زبان گرگان: در کانون زبان گرگان بیشتر سوالات زبان مربوط به واژگان است و تسلط داشتن به واژگان خیلی مهم است. در مورد بخش واژگان در کانون زبان گرگان به طور میانگین حدود ۱۴۰۰ لغت زبان انگلیسی برای کنکور استفاده می شود (کتاب درسی+ لغات تکمیلی و لغات پر تکرار) دانش اموز در کانون زبان گرگان متوسط و قوی می تواند در هفته دو پیمانه ۲۰ تایی از واژگان و دانش اموز متوسط به پایین هفته ای ۴ پیمانه ۱۰ تایی از واژگان را برنامه درسی خود قرار دهد که کانون زبان گرگان این برنامه را یکی از موثرترین برنامه ریزی ها می دانند.
بخش گرامر در کانون زبان گرگان:در این قسمت که در کانون زبان گرگان وجود دارد شما باید کاربرد نکات گرامر ی را در پاسخ دادن به سوالات بلد باشید و با تست زدن مفهومی به نکات گرامی مسلط شوید که این موضوع در کانون زبان گرگان مهم می باشد.
درک مطلب در کانون زبان گرگان:برای پاسخ به سوالات درک مطلب نیازی به دانستن همه لغات و ترجمه متن نیست چراکه ممکن است وقت کم بیاورید و یا معنی بسیاری از لغات را بلدنباشید و یا معنی کلی جملات و متن را اشتباه درک کرده باشید. همچنین در کانون زبان گرگان پاسخ به سوالات ریدینگ نیاز به دانستن گرامر هم است و برخی سوالات آن را با دانستن گرامر می توانید پاسخ دهید
هر کدام از این ۳ بخش در کانون زبان گرگان روش مطالعه خاص خود را دارند.این نکته همیشه در کانون زبان گرگان را یادتان باشد قرار نیست این روشهای گفته شده برای شما معجزه کند.در کانون زبان گرگان در نهایت برای گرفتن یک نتیجه خوب و موفقیت همه چیز بستگی به خودتان دارد و باید در کانون زبان گرگان با دانستن روش های مختلف و نیز شناخت وضعیت خودتان در این درس و نحوه مطالعه خودتان، روش مخصوص به خودتان را پیدا کنید.

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما