دریافت نمایندگی

  • نحوه دریافت نمایندگی


نحوه دریافت نمایندگی

برای دریافت نمایندگی از مؤسسه بامداد در داخل و خارج استان و خرید سهام مؤسسه فقط با نماینده حقوقی مؤسسه آقای مباشر با شماره ۰۹۱۱۹۰۰۷۴۳۸ تماس حاصل فرمایید.

اعضا هیئت مدیره

محمدحسن مباشر رئیس هیئت مدیره و نماینده حقوقی ۰۹۱۱۹۰۰۷۴۳۸

حسین مرتضایی مدیر عامل ۰۹۱۱۷۲۴۳۳۱۰

حسن مطلق بازرس ۰۹۱۱۳۷۱۸۴۷۷

 

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما