تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس  دفتر مرکزی: گرگان – بلوار گلشهر- نبش گلشهر ۱۷

شماره تماس : ۳۲۵۴۸۲۲۷-۰۱۷ ، -۳۲۵۵۳۳۸۵ -۰۱۷

شماره همراه: ۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۳

محمدحسن مباشر رئیس هیئت مدیره و نماینده حقوقی ۰۹۱۱۹۰۰۷۴۳۸

حسین مرتضایی مدیر عامل ۰۹۱۱۷۲۴۳۳۱۰

حسن مطلق بازرس ۰۹۱۱۳۷۱۸۴۷۷

پرداخت شهریه