تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس  دفتر مرکزی: گرگان – بلوار گلشهر- نبش گلشهر ۱۷

شماره تماس : ۳۲۵۴۸۲۲۷-۰۱۷ ، -۳۲۵۵۳۳۸۵ -۰۱۷

شماره همراه: ۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۳ – ۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۱

محمدحسن مباشر رئیس هیئت مدیره و نماینده حقوقی

پرداخت شهریه