تاثیرخواندن درسهای همان روز درهمان موقع در کانون زبان گرگان

تاثیر خواندن درس های همان روز در همان موقع در کانون زبان گرگان

دانش اموزانی که درس های همان روز را در همان موقع می خوانند مطمئنن تاثیرش را بیشتر حس می کنند نسبت به کسایی که درس هایی که تدریس می شود را می گذراند برای فردا و یا زمان دیگری.

کانون زبان گرگان برای راحتی و فهمیدن بیشتر درس های تدریس شده از دانش اموزان می خواهد که درس های تدریس شده را همان روز پس از ساعتی استراحت مطالعه کنند تا مروری شود برای انها.
اما چرا کانون زبان گرگان از دانش اموزان می خواهد تا درس های هر روزشان را همان روز مطالعه کنند؟
همانطور که مشاوران کانون زبان گرگان نیز گفته اند مطالبی را که یادمیگیرید در حافظه کوتاه مدت شما می ماند. و اگر برای ماندگاری در حافظه بلند مدت خود کاری نکنید تمامی زحماتی که برای یادگیری کشیده اید از بین می رود.
طبق تحقیقاتی که صورت گرفته در بیست و چهار ساعت اول برای انتقال به حافظه بلندمدت بهترین ساعت ممکن است. و تاثیری به سزایی دارد.

اگر درس هر روز را در کانون زبان گرگان همان روز مطالعه کنیم خیلی راحتتر می توانیم اطلاعات را به حافظه بلند مدت انتقال دهیم.
اگر درس هایی که یادگرفتیم را بگذاریم هفته های دیگر مرور کنیم مسلما از حافظه ی کوتاه مدت پاک می شود و سخت میتوان وارد حافظه بلند مدت کرد.

فایده خواندن درس ها در همان روز در کانون زبان گرگان:
یکی از فواید این روش این می باشد که ازهدر رفتن وقت جلوگیری می کند.
دومین فایده این روش این است که مطالب یادگرفته شده در حافظه بلندمدت گنجانده می شود.
همچنین اگر مطالب را در همان روز مطالعه کنیم با تست..می توانیم بفهمیم که در کدام بخش قوی و در کدام بخش ضعیف هستیم.و در جلسه بعدی می توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

.

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما