کانون بامداد

سیستم آموزشی کانون ریاضی بامداد  به صورت ترمیک در قالب(۸۰ جلسه آموزشی می باشد که خود به دو نیم سال ۳۰ جلسه ای و یک ترم تابستان ۲۰ جلسه ای تقسیم شده است. تقویم آموزشی و زمانبندی دقیق این دوره ها به شرح ذیل می باشد.

  1. نیمسال اول شامل ۳۰ جلسه(۲۸ جلسه تدریس – ۲ جلسه آزمون) شروع از مهرماه تا پایان دهه اول دی ماه
  2. نیمسال دوم شامل ۳۰ جلسه(۲۸ جلسه تدریس – ۲ جلسه آزمون) شروع دهه اول بهمن ماه تا پایان اردیبهشت
  3. ترم تابستان شامل ۲۰ جلسه از اول تیر ماه هر سال تا حداکثر دهم شهریور تعداد جلسات آموزشی در هر نیمسال با توجه به تقویم و تعطیلات رسمی موجود در بازه‌های زمانی ذکر شده ۲۸ تا ۳۰ جلسه هشتاد دقیقه ای می باشد.

بامـــدادی ها موفــق اند و موفــق ها بامــدادی.

همراه گامهای سبزتانیم تا شکوفه های قله ی موفقیت

گالری تصاویر

نظر سنجی

آخرین اخبار بامداد

فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

دریافت نمایندگی

اعضا هیئت مدیره محمدحسن مباشر رئیس هیئت مدیره و نماینده حقوقی ۰۹۱۱۹۰۰۷۴۳۸ […]
دی ۲۲, ۱۳۹۸

آغاز ثبت نام نیمسال دوم

آخرین اخبار کانون ریاضی بامداد

فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

دریافت نمایندگی

اعضا هیئت مدیره محمدحسن مباشر رئیس هیئت مدیره و نماینده حقوقی ۰۹۱۱۹۰۰۷۴۳۸ […]
دی ۲۲, ۱۳۹۸

آغاز ثبت نام نیمسال دوم

پرداخت شهریه