کانون ریاضی بامداد

آن کسی کو اینچنینم یاد داد           نیست جز مهد ریاضی بامداد

آن کســی کــو اینـچنینــم یــاد داد

نیســت جــز مـهــد ریاضــی بامـداد

موسســه آموزشــی بامــــداد هیــرکان

موسســه آموزشــی بامــــــداد هیــــرکان

همـــراه گامهـــای سبـزتانیــم تا شـکـوفــه هـای قـلـه ی مـوفقـیت

هـمـــــراه گامهـــــای سبـــزتانیــــم

تا شکوفه های قله ی موفقـیت

سخنی با شما

پخش ویدیو

سیستم آموزشی کانون ریاضی بامداد به صورت ترمیک در قالب۸۰ جلسه آموزشی می باشد که خود به دو نیم سال ۳۰ جلسه ای و یک ترم تابستان ۲۰ جلسه ای تقسیم شده است. تقویم آموزشی و زمانبندی دقیق این دوره ها به شرح ذیل می باشد:

خدمـــــات ارائـــــه شـــــده در کانـــــون بامـــــداد

خدمـــــات کانـــــون بامـــــداد

زبان انگلیسی

برگزاری کلاس های تخصصی در مقاطع تحصیلی چهارم تا نهم

ریاضیات

حضور اساتید برجسته استانی و کسب نتایج برتر در مسابقات کشوری

کنکور و تقویتی

برگزاری منظم با توجه به تقویم آموزشی و همچنین نتایج دانش آموزان

تیـزهوشـان

آمار منحصر بفرد و نتایج درخشان در فارغ التحصیلان ورودی به مدارس درخشان

آزمون های جامع آنلاین

برگزاری آزمون های مقدماتی و پیشرفته ویژه مقاطع تحصیلی چهارم تا دوازدهم

ریاضی / آمار / حسابان / هندسه / گسسته و …

برگزاری آزمون های مقدماتی و پیشرفته

ویژه مقاطع تحصیلی چهارم تا دوازدهم

ریاضی / آمار / حسابان / هندسه / گسسته و …

کانـــــون بامـــــداد حـامـی تیـم نوجـوانان بسکتبـال گرگان

اســـاتید حاضـــــر در کانـــــون بامـــــداد

سـارا جلالـی

پایه ششم

حسین ولیـان

پایه ششم

فرزانه دزیانـی

پنجم و ششم

اصغر لاکتراش

هفتم تا دهم

موسی کشیـر

ریاضی

هادی حسن زاد

فیزیک

کامران مهدوی

شیمی

دکتر جوکار

زیست

شهناز رحمانی

پایه سوم

دیگر همکاران

دانش آمـــــوزان برتـــــر کانـــــون بامـــــداد

محمدجواد احمدی

نمونه دولتی

عرفان محمودنیا

نمونه دولتی

مهرداد معادی

نمونه دولتی

مبین سلاخ

نمونه دولتی

میثم شکاری

نمونه دولتی

محمدمهدی کلاسنگیانی

نمونه دولتی

الینا تمسکنی زاهدی

تیزهوشان

نمونه دولتی

آیدا حنایی

تیزهوشان

نمونه دولتی

سارینا کردی فر

تیزهوشان

نمونه دولتی

فاطمه فرهمندپور

تیزهوشان

نمونه دولتی

زینب تازیک

تیزهوشان

نمونه دولتی

فرنوش فرزان

تیزهوشان

نمونه دولتی

یاسمن سادات میر اکبری

تیزهوشان

نمونه دولتی

فاطمه گرزین

تیزهوشان

نمونه دولتی

عارفه پور ابراهیم

تیزهوشان

نمونه دولتی

نتایـــــج کانـــــون بامـــــداد

قبولی تیزهوشان

۰ +

قبولی نمونه

۰ +

تعداد اساتید

۰ +

سابقه فعالیت

۰ +

روال ثـبت نــام در کانـــــون بامـــــداد

مراجعــه به کانـــون

کافیست یکی از اولیاء بهمراه دانش آموز به ساختمان کانون مراجعه کنید

۱

ارائـــه شناسنامـــه

کافیست اصل شناسنامه بهمراه کپی آنرا همراه خود داشته باشید

۲

امضـــاء قـــرارداد

پس از تکمیل و همچنین مطالعه کامل آن، قرارداد به امضای طرفیت میرسد

۳

واریـــز هزینـــه

واریزی هزینه ثبت نام از طریق دستگاه کارت خوان کانون انجام میپذیرد

۴
پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما