مرحله سوم آزمون های آنلاین ریاضی

((زمان آزمون روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۱۵ میباشد))

این آزمون شامل ۲۰ سوال است و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۵۰ دقیقه میباشد.

ا

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه