در بهترین کانون زبان گرگان پیشرفت خود را با دیگران اندازه گیری نکنید

در بهترین کانون زبان گرگان پیشرفت خود را با دیگران اندازه گیری نکنید:
مشاوران در بهترین کانون زبان گرگان می گویند که اکثر دانش آموزان برای اینکه در درس خواندن اشتیاق بیشتری پیداکنند و در تصمیمات خود برای رسیدن آرزوها و اهداف خود قوی تر عمل کنند مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند. در بهترین کانون زبان گرگان درست است که کنکور از نظر همه یک مسابقه بزرگ و یک رقابت سخت می باشد ولی باید منطقی و درست فکرکنید و خودتان را همیشه فقط باخودتان مقایسه کنید. زیرا از نظر مشاوران بهترین کانون زبان گرگان وضعیت درسی،وضعیت زندگی و اهداف هر فردی با دیگری متفاوت است. در بهترین کانون زبان گرگان اگر مدام خود را با دیگران مقایسه کنید همیشه ن تنها در درس بلکه در زندگی شخصیتان نیز از دیگران عقب خواهید ماند حتی امکان دارد ماه ها عقب بمانید و به زندگیتان لطمه های جدی وارد شود پس هیچوقت خود را با دیگران مقایسه نکنید و سعی کنید از توانایی ها و مهارت هایی که در خودتان وجود دارد استفاده کنید. به جای مقایسه خودتان با دیگران تمام تلاش خود را بر روی اهدافی که می خواهید و برای آن زحمت کشیده اید،بگذارید و از استعدادهای خود کمک بگیرید و لذت ببرید.در بهترین کانون زبان گرگان با مقایسه کردن خودتان با دیگران جدا از اینکه از رقبای خود عقب خواهید افتاد ، به مرور زمان اشتیاق خود را در درس خواندن از دست خواهید داد و به استعداد خود شک پیداخواهید کرد. به گفته مشاوران بهترین کانون زبان گرگان بهترین رقیب شما خودتان هستید پس هیچوقت برای اینکه در زندگیتان موفق شوید خود را با خط کش دیگران مقایسه نکنید.
بهترین کانون زبان گرگان همیشه به دانش آموزان خود توصیه می کند که برنامه ریزی شخصی برای خود داشته باشید و یادتان نرود که هیچ موفقیتی بدون برنامه ریزی میسر نخواهد بود.

دیدگاه ها بسته شده است

پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما