دبیران

معرفی کادر آموزشی 


حسین ولیان

پایه ششم 


مهدی عباس آبادی

پایه ششم 


بنفشه گیلانی

پایه پنجم


صدیقه سالاری

پایه چهارم


ابوالحسن کلاسنگیانی

پایه سوم


ساراجلالی

پایه ششم


فرزانه دزیانی

پایه دوم


زهرا حاجی نجفی

پایه دوم


شهناز رحمانی

پایه سوم و چهارم


مریم دزیانی

پایه اول و دوم ابتدایی


راهبه مقدسی فر

پیش دبستانی


مسعود نصرتی

پایه هفتم و هشتم و نهم


میثم شاهینی

پایه هفتم،هشتم،نهم


زهرا خراسانی

پایه هفتم


رضا میری

پایه هشتم


اصغر لاکتراش

پایه هفتم


زهرا خراسانی

پایه یازدهم


نعمت اله تجری

پایه یازدهم 

پرداخت شهریه